Välkommet besked om ökade möjligheter till upphävt strandskydd | Byggföretagen

Välkommet besked om ökade möjligheter till upphävt strandskydd

Inom ramen för uppdateringen av Tidöavtalet har partierna enats om att strand­skyddet ska reformeras.

Publicerad:

Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

– Byggföretagen välkomnar inriktningen att kommunerna får större inflytande över frågan, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert, Byggföretagen.

Tidöpartierna vill att kommuner ska kunna ansöka om att upphäva strand­skyddet med hänvisning till lokalt behov av bostads­byggande. Regeringsunderlaget vill även se en ny modell där nuvarande system för strandskydd ersätts av ett där kommunerna ges möjlighet att själva peka ut sjöar och vattendrag där strandskydd ska gälla.

– Kommuner ansvarar för planering och beslut kring var det ska byggas och har störst kännedom om lokala förutsättningar. De är väl lämpade för att göra avvägningar mellan olika intressen, även i strandnära områden, säger Anna Broman.

Här kan du läsa mer