”Vi måste jobba säkert eller inte alls.” | Byggföretagen

”Vi måste jobba säkert eller inte alls.”

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd sammanfattar byggåret 2023.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.
  • Vad tar du med dig från 2023?

Att så många fler förstår konsekvenserna av krisen för bostadsbyggande – från enskilda till näringsliv och politiska beslutsfattare.  

Vi är stolta över att Byggföretagens insatser mot arbetslivskriminalitet har uppmärksammats. Byggbranschens förebyggande arbete mot osund konkurrens ligger längre fram än andra branscher.

Byggföretagen medverkar sedan ett drygt halvår tillbaka också i Regeringens näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Om vi ska kunna rusta samhällskritisk infrastruktur behövs pålitlighet i hela leverantörskedjan

Men byggbranschen har haft en dyster avslutning på året.

Arbetsplatsolyckorna med dödlig utgång har berört oss alla. Vi måste jobba säkert eller inte alls. Här har Byggföretagen en viktig roll i arbetet för en attraktiv, sund och säker bransch.