Fler sena betalningar till följd av lågkonjunkturen | Byggföretagen

Fler sena betalningar till följd av låg­konjunkturen

Lågkonjunkturen gör att beställare avvaktar med betalningar. I Byggföretagens nya byggbarometer uppger 61 procent av företagarna att det blivit vanligare med beställare som betalar senare än avtalat.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Det senaste året har utmaningarna i affärsavtalen ökat. Alla aktörer i alla led behöver säkerställa att överenskomna villkor följs, även under tuffa tider, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Det har också blivit mer förekommande att beställare bestrider fakturor enbart för att förlänga tiden för betalning. Det uppger 44 procent av företagarna som har besvarat byggbarometern.

– Branschens standardavtal syftar till att ge en ekonomiskt optimal riskfördelning. Uteblivna eller sena betalningar får en dominoeffekt och påverkar hela avtalskedjan negativt, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Offentliga beställare får enligt lag inte tillämpa längre betalningsfrister än 30 dagar. Ändå upplever 12 procent av byggföretagarna att offentliga beställare ställer krav på frister som är längre än de lagstiftade 30 dagarna.

– Offentliga beställningar håller i gång byggbranschen när bostadsbyggandet sjunker. Det är helt avgörande att schyssta villkor och sund konkurrens prioriteras, säger Catharina Elmsäter-Svärd. 

Undersökningen gick ut till 3 985 medlemsföretag i Byggföretagen och besvarades av 518 företagare.