Byggföretagen positiva till samordnad registerkontroll | Byggföretagen

Bygg­företagen positiva till samordnad registerkontroll

Den av regeringen tillsatta Leverantörskontrollutredningen föreslår i ett betänkande att Bolagsverket ska ansvara för samordnad registerkontroll vid offentlig upphandling.

Publicerad:

Sanna Wallerstedt, affärs- och entreprenadjurist, Byggföretagen.

– Värdet av den offentliga upphandlingen är stort. Därför är det viktigt att det är de seriösa leverantörerna som tilldelas kontrakten. Men för att kontroll och uppföljning av leverantörer ska vara möjlig måste det bli enklare att genomföra. Förslaget att samordna befintliga myndighetsregister genom Bolagsverket är ett steg i rätt riktning, säger Sanna Wallerstedt, affärs- och entreprenadjurist, Byggföretagen.

Många av Byggföretagens medlemmar vittnar om att kontroll och uppföljning vid offentliga upphandlingar i dag sker i begränsad omfattning. Detta gynnar mindre nogräknade aktörer som inte vill följa lagar och regler.

– Byggföretagen ser positivt på att Bolagsverket får i uppgift att vara ett extra led i form av en centraliserad myndighetsfunktion, under förutsättning att myndigheten får goda förutsättningar för att klara uppdraget redan från start, säger Sanna Wallerstedt.

Behov av specialkompetens

Samtidigt delar Byggföretagen utredningens bedömningar att det inte finns rättsliga förutsättningar för en begränsning av antal underleverantörsled vid offentlig upphandling.

– Byggarbetsplatser består av många olika moment som är i behov av specialkompetens. Specialisering innebär många positiva effekter som högre kvalitet, kortare byggtider och effektivare produktion, säger Sanna Wallerstedt.

Sund konkurrens är ett prioriterat fokusområde för Byggföretagen som under en längre tid lyft fram att hinder i sekretesslagstiftningen försvårar arbetet mot arbetskriminalitet. För att underlätta kontroll och uppföljning har Byggföretagen också tagit fram en lösning för att kunna kontrollera kollektivavtalsanslutna företags medlemskap med tillhörande kollektivavtal inom bygg- och installationssektorn.

Den samordnade registerkontrollen föreslås börja tillämpas den 1 oktober 2025.

Här kan du läsa hela Byggföretagens yttrande

Här kan du läsa mer om Byggbranschens kollektivavtalskontroll