Förebygg och hantera tvister | Byggföretagen

Förebygg och hantera tvister

En tvist kan uppstå när det finns meningsskiljaktigheter eller konflikter relaterade till ett entreprenadkontrakt. Nu utökar vi stödet i Entreprenadrättsguiden för medlemsföretag som kan behöva vägledning och hjälp i dessa svåra frågor.

Publicerad:

– Vi får många frågor från våra medlemsföretag angående påverkan av konjunkturläget på deras affärsavtal. Därför har vi under hösten intensivt arbetat med att ta fram ett utökat stöd. Mer stöd är på gång så håll utkik i guiden och i våra nyhetsbrev, säger Gustav Gonelius, Entreprenadjurist, Byggföretagen. 

Tvist – Entreprenadrättsguiden

Konjunkturläget – Entreprenadrättsguiden