Klart idag - byggutbildningarna ökar med 11 procent | Byggföretagen

Klart idag – bygg­utbildningarna ökar med 11 procent

Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan resultatet kring beviljande av nya yrkeshögskoleutbildningar. Antalet beviljanden inom samhällsbyggnad och byggteknik ökar med 11% jämfört med 2023. Konkret innebär det exempelvis att Sveriges enda utbildning till anläggningsdykare på Yrgo i Göteborg fått fortsatt förtroende, att branschen fått en helt ny utbildning till Platschef hållbar produktion på fem orter runt om i landet samt medel till en ny byggledarutbildning i Sundsvall.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Det här är viktiga och välkomna besked! Branschen hade ett tufft 2023 vilket ställer allt högre krav på rätt kompetens och utbildning. Vår förhoppning är att utbildningarna ska rusta vår bransch för när framtidens byggande tar fart – den som börjar en utbildning 2024 kommer ut på arbetsmarknaden 2026, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Byggföretagen.

Andra viktiga nya utbildningar som myndigheten har gjort satsningar på är VA, VVS och energi samt järnväg.  

– Det här är välkomna och nödvändiga satsningar när Sverige ska bygga ut och underhålla infrastrukturen. Byggföretagen har under längre tid uppvaktat regering och riksdag i frågan och verkat för att Yrkeshögskolan ska expandera, säger Elin Kebert.

Totalt beviljar Myndigheten för yrkeshögskolan mer än 40 000 nya utbildningsplatser varav 13 722 startar 2024 på 477 olika utbildningar. 124 är inom utbildningsområdet Teknik och tillverkning. Även Data/IT samt samhällsbyggnad och byggteknik expanderar.

Fakta

  • 82 st nya utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik (11% mer än 2023)
  • Totalt ansökes det om att få bedriva 183 utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik varav 82 beviljades
  • Fortsatt medel till viktiga utbildningar såsom: anläggningsdykare, byggnadsingenjör ROT, anläggningsingenjör m fl
  • Nya utbildningar; platschef hållbar produktion, bergsingenjör, mätningsingenjör järnväg och signaltekniker m fl.

https://www.myh.se/yrkeshogskolan/resultat-ansokningsomgangar/resultat-for-program