Lägre utsläpp och kostnader genom minskat avfall | Byggföretagen

Lägre utsläpp och kostnader genom minskat avfall

När Contractor bygger ut Lycksele lasarett är det med stort fokus på att minska avfallet och öka sorteringen. Efter avslutat projekt är andelen osorterat avfall noll procent, och kostnaderna för avfallshantering har minskat med ungefär 60–70 procent.

Publicerad:

Foto: Contractor

Ett tydligt cirkulärt tänk kring material och en genomarbetad avfallshanteringsplan. Byggföretaget Contractor har lagt stor möda på att involvera och utbilda alla i projektet, såväl egna yrkesarbetare som underentreprenörer, om hur avfallet ska hanteras och minskas.

– Avfallet från en byggarbetsplats har stor negativ påverkan på klimatet. Samtidigt har vi stor möjlighet att göra något åt det, säger Erika Rönnholm, KMA-samordnare på Contractor.

Varför är det viktigt att minska avfallet och öka sorteringen?

– Utsläppen minskar när vi lyckas minska mängden avfall, och genom att sortera än mer noggrant kan en större del material återvinnas. Dessutom kan man spara pengar. Efter avslutat projekt blev vårt resultat noll procent osorterat avfall och vi minskade kostnaderna för avfallshanteringen med ungefär 60–70 procent mot budget.

Hur har ni gått tillväga?

– Det har krävts en god planering av inköp för att minska spill. Vår rutin är att alltid göra en avfallshanteringsplan, och planera containers utifrån vilka fraktioner vi kommer att ha under de olika byggskedena. Det har också varit viktigt att utbilda alla som är verksamma på arbetsplatsen i avfallshanteringsfrågan så att alla vet hur de sorterar rätt.

Vad är viktigt att tänka på?

– Det är viktigt att ta upp avfallshanteringsfrågan så tidigt som möjligt i projekteringen, så att det inte blir något man löser ute på bygget i sista minuten. Det allra bästa är förstås om man kan få till en cirkularitet i form av att använda återbrukat material och byggprodukter i stället för att köpa allt nytt.