Nya riktlinjer för hållbart byggande | Byggföretagen

Nya riktlinjer för hållbart byggande

Den 7 mars arrangeras åter igen Byggföreningens dag i Göteborg. Förutom traditionsenlig årsstämma blir det fokus klimatomställning. Bland annat gästar Borås Stad och berättar om arbetet med nya riktlinjer för hållbart byggande.

Publicerad:

I arbetet med riktlinjerna har branschen bjudits in till dialog. Foto: Borås Stad.

Vad innebär de nya riktlinjerna?

– De ska beskriva rekommenderade sätt för Borås Stad att agera på när vi bygger nytt. Riktlinjerna rör alltså i huvudsak Borås Stads byggande förvaltningar och bolag, men kommer även att påverka branschen genom upphandling och kravställning i utförande, säger Frida Andersson, projektledare Klimatneutrala Borås 2030.

Varför tas dessa fram?

– Borås Stad har antagit ambitiösa klimatmål men också ett regionalt klimatlöfte som handlar om att samverka med näringslivet för att minska utsläppen tillsammans. Vi arbetar på olika sätt med detta och arbetet med riktlinjerna för hållbart byggande är bara en del av vår gemensamma resa mot ökad hållbarhet.

Vad har ni för förväntningar på branschen?

– Vi vet att branschen står med enorma utmaningar just nu, både med tanke på klimatkris och inflation. Samtidigt ser vi att så mycket bra görs inom branschen på klimatområdet; det är inom branschen som den tekniska och cirkulära utvecklingen sker. Just därför är det så viktigt att kommuner möjliggör samverkan med branschen kring riktlinjer och policy-arbete. Intresset har varit stort och man märker att hållbart byggande är en fråga som engagerar.

Vill du veta mer om Borås Stads arbete med riktlinjer för hållbart byggande och hur arbetsprocessen sett ut? Anmäl dig till Byggföreningens dag den 7 mars.