”Regeringen har hittills hållit en ganska låg reformtakt” | Byggföretagen

”Regeringen har hittills hållit en ganska låg reformtakt”

Hallå där, Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, som berättar vad vi kan förvänta oss av byggåret 2024

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.
  • Vad kan bygg- och anläggningsbranschen förvänta sig av året som kommer?

– 2024 blir fortsatt tufft. Det bistra ekonomiska läget påverkar kostnader och investeringsvilja negativt. Bostadsbyggandet har i princip stannat. Det drabbar branschen både på kort och lite längre sikt – inte minst när det gäller risken att förlora värdefulla medarbetare.

Samtidigt finns det stora möjligheter för branschen att bidra positivt till samhällsbygget. Bygg- och anläggningsbranschen har alltid varit en beredskapsbransch. Sverige behöver fler bostäder, mer väg och järnväg och nya anläggningar och fortifikationer.

Det kommer att vända och då ser jag en helt ny vår för branschen.

  • Vilka är de politiska reformerna att hålla utkik efter?

– Regeringen har hittills hållit en ganska låg reformtakt på Byggföretagens prioriterade områden. Ett högre reformtempo är helt nödvändigt för att branschen ska överleva och växa. Högst på agendan borde vara avskaffat extra amorteringskrav, snabbare miljötillståndsprocesser och fri hyressättning i nyproduktion.

Även kommunerna bör aktivt bidra till byggandet på sikt – genom att flexibilitet i detaljplanerna, tillhandahålla mer byggbar mark till marknadsanpassade priser och att arbeta ner planköerna.

  • Hur påverkar EU-valet i juni branschen?

– Det har kommit en lång rad betungande och inte helt konstruktiva förslag från EU under de senaste åren. Förhoppningsvis kan en ny sammansättning av EU-parlamentet ha ett större fokus på näringslivets förutsättningar och förmåga att bidra till tillväxt och grön omställning.