Så arbetar Luleå för en hållbar samhällsbyggnad | Byggföretagen

Så arbetar Luleå för en hållbar samhällsbyggnad

Den gröna omställning i norra Sverige innebär stora byggbehov de närmaste åren. För att säkra att det sker på ett hållbart sätt skapar nu en rad aktörer i Luleåregionen ett nytt nätverk.

Publicerad:

– Det är många inblandade i samhällsbyggnadsprocessen och vi som arbetar med detta vill alla att det vi bygger och förvaltar ska ske på ett hållbart sätt. Vi tror att vi genom att arbeta tillsammans kan bli mer hållbara och det är därför som vi har startat nätverket, säger Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen i Luleå.

Bakom Nätverket för hållbart byggande står Byggföretagen, Fastighetsägarnas branschorganisation, Luleå Business Region, Luleå tekniska universitet och Luleå kommun.

-Genom att samarbeta och dra nytta av nätverkets kunskapsbank och expertis kommer medlemmarna att utvecklas hållbart där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är självklara delar, säger Erik Ranängen.   

Nätverket kommer att träffas ca 10 gånger per år. Det blir en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling och ett forum för workshops och utbildningar kring olika teman som deltagarna är intresserade av, men också studiebesök och studieresor.

Erik Ranängens förväntningar på vad nätverket ska åstadkomma är tydliga.

-Målet är att de företag och organisationer som är med utvecklas och såklart också att det som faktiskt byggs blir bättre. Det som byggs ska byggas på ett schysst sätt med så lågt fotavtryck som möjligt och bidra till ett hållbart samhälle på alla sätt, säger Erik Ranängen.