Så håller vi igång byggandet i Skaraborg | Byggföretagen

Så håller vi igång byggandet i Skaraborg

Skaraborgs Byggbranschdag hålls i Skövde den 19 mars och samlar byggföretag, beställare och politiker. Daniel Dahlberg, affärschef på NCC, berättar om dagen och om det viktiga temat: hur förbereder vi Skaraborg för kommande bygginvesteringar?

Publicerad:

Daniel Dahlberg, affärschef NCC och ledamot i Hus och bostadsutskottet i byggföreningen i Skaraborg.

Varför är årets tema så viktigt?

– Vi står inför en stor omställning i Skaraborg med stora planerade investeringar inom civilt och militärt försvar, kriminalvård och industrins gröna omställning. Det kommer innebära behov av såväl bostäder som samhällsfastigheter, och det är nödvändigt att vi i tid skapar förutsättningar för detta. Ju tidigare vi kommer igång med byggandet desto mindre behöver vi agera i fördyrande tidsnöd när investeringarna väl är på plats.

Varför ska man delta på Skaraborgs Byggbranschdag?

– Årets tema berör oss alla – beställare, politiker och entreprenörer. Det är i dialog med varandra som vi kommer närmare lösningen med att möta upp de behov som alla planerade megainvesteringar genererar. Hur löser vi alla bostäder och samhällsfastigheter som kommer bli nödvändiga när de planerade projekten blir verklighet?

Hur är läget i byggbranschen i Skaraborg just nu?

– Vi ser en stark inbromsning i bostadssegmentet samtidigt som de här stora investeringarna planeras och genomförs i området. Denna ekvation går inte ihop och det är den som blir intressant att diskutera på byggbranschdagen den 19 mars.

Anmäl dig till Skaraborgs Byggbranschdag