Så ska samarbetet mellan Trafikverket och leverantörerna förbättras | Byggföretagen

Så ska samarbetet mellan Trafikverket och leverantörerna förbättras

På senare år har blivit allt svårare för Trafikverket att få tillräckligt med anbud i upphandlingarna. Därför inleder nu Trafikverket tillsammans med Byggföretagen och Innovationsföretagen ett arbete för att förbättra samarbetet med leverantörerna.

Publicerad:

– Vi har ett mål inom Trafikverket att bli leverantörernas första val, säger Annika Holmqvist, verksamhetsområdeschef för Investering på Trafikverket.

För att uppnå målet att vara leverantörens första val har Trafikverket utformat en omfattande handlingsplan med åtgärder inom fyra områden; bygga relationer, utveckla våra affärsformer, sänka konfliktnivån och snabba på beslutsfattandet.

– Trafikverkets mål att bli leverantörens första val är väldigt bra. Det är insiktsfullt att man lyssnar till marknadens aktörer. Vi jobbar väldigt nära Trafikverket och har gjort så under en lång tid tillbaka. Idag försöker vi hitta nya samarbetsformer och sitter i en tajt grupp för att designa hur vi framöver ska jobba och organisera utvecklingen tillsammans med Trafikverket, säger Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen.

Länkar