Stort intresse för kunskapsdag om sund konkurrens i praktiken | Byggföretagen

Stort intresse för kunskapsdag om sund konkurrens i praktiken

Intresset var stort när Byggföretagen i Stockholm arrangerade den första kunskapsdagen om hur organisationer konkret och effektivt kan motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens i praktiken. Nu står samma arrangemang på tur i Luleå, Ljungby, Malmö, Linköping och Örebro. Byggföretagens Christopher Andersson berättar mer.

Publicerad:

Christopher Andersson, branschansvarig/företagsrådgivare branschfrågor på Byggföretagen

Varför arrangerades dagen?

– Att träffas fysiskt skapar engagemang och främjar problemlösning. Man märker att det blir helt andra typer av diskussioner och samtal när folk träffas. Sen finns det ett stort behov av att ta samtalet om sund konkurrens och arbetslivskriminalitet vidare till att fokusera på praktisk information och vad man konkret kan göra i upphandling och projektgenomförande, säger Christopher Andersson, branschansvarig/företagsrådgivare branschfrågor på Byggföretagen.

Hur var intresset?

– Stort! Det är en fråga som alltid engagerar. Man märker att medlemsföretag, oavsett storlek, ser det som en ödesfråga för branschen. Vi hade väntelista flera veckor innan arrangemanget och lokalen var fullsatt. Framförallt var det kul att vi lyckades samla så många olika typer av organisationer och yrken. Allt ifrån inköpschefer och upphandlare till arbetsledare och KMA-samordnare fanns på plats. Det är tydligt att fler och fler ser sund konkurrens som ett gemensamt ansvar.

Hur kan man motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens?

– Genom tydliga och balanserade krav, kontroller, avtal och uppföljning. Om vi ska hålla oss till temat ”konkret och praktisk info” rekommenderar jag Byggföretagens målgruppsanpassade vägledningar och vår kostnadsfria utbildning ”Sund konkurrens – online”, säger Christopher Andersson.

Kommande kunskapsdagar:
Luleå 30 januari
Ljungby 1 februari
Malmö 6 februari
Linköping 7 februari
Örebro 14 februari

Arrangörer: Sund konkurrens i praktiken arrangeras av Unionen, Ledarna, Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen och Byggföretagen i samverkan. Detta sker med stöd från Arbetsmiljöverket och statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.