Unikt samarbetsavtal – ska utveckla anläggningsbranschen och transportinfrastrukturen | Byggföretagen

Unikt samarbetsavtal – ska utveckla anläggningsbranschen och transportinfrastrukturen

Trafikverket och Byggföretagen har slutit en avsiktsförklaring i syfte att utveckla anläggningsbranschen och främja en väl fungerande transportinfrastruktur i Sverige.

Publicerad:

Catarina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen och Roberto Maiorana, GD Trafikverket skriver under avsiktsförkaring - för att främja och utveckla anläggningsbranschen och transportinfrastrukturen.

Trafikverksmarknaden står för cirka 30 procent av den svenska anläggningsmarknaden och därmed är Trafikverket en stor del av Byggföretagens medlemsföretags vardag och framtid.

– Trafikverket och Byggföretagens medlemmar är beroende av varandra, tillsammans bidrar vi till samhällsutveckling och är en del i varandras måluppfyllelse och resultat, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen.

För att lyckas med samarbetet har Trafikverkets och Byggföretagen kommit överens om ett antal ömsesidiga förutsättningar och utvecklingsbehov:

• Vi behöver vara affärspartners med tillit till varandra
• Vi behöver ha drivkraftsstimulerande affärsupplägg och affärsgenomförande
• Vi behöver ge tydlighet och förutsägbarhet
• Vi behöver ha fokus på att genomföra åtgärder och utveckling på faktabaserad grund
• Vi behöver fokusera på åtgärder som utveckla kontraktgenomförandena
• Vi behöver i allt ta ansvar för vårt eget arbete, förhållningssätt och agerande

– Trafikverkets uppdrag är att möjliggöra tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Därigenom skapas värde för medborgare och näringsliv. Trafikverket ska också främja produktivitet, effektivitet och innovationer i anläggningsbranschen, samt bidra till branschens utveckling. Som stor beställare av infrastruktur vill vi vara en attraktiv beställare och leverantörernas första val, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Läs mer om Trafikverket som leverantörens första val