Utbildning i sund konkurrens blir obligatorisk vid medlemskap i Byggföretagen | Byggföretagen

Utbildning i sund konkurrens blir obligatorisk vid medlemskap i Bygg­företagen

Nu gör Byggföretagen den digitala utbildningen Sund konkurrens till obligatoriskt medlemskriterium för nya medlemsföretag. Utbildningen ger kunskap, kompetens samt konkreta råd och tips som minskar risken för fusk och oegentligheter.

Publicerad:

Johan Flodin, nationell projektledare för sund konkurrens på Byggföretagen.

– Byggföretagen arbetar hårt för att få bort oseriösa aktörer från byggmarknaden och att driva affärer mot de schyssta byggföretagen. Genom att göra utbildningen obligatorisk vill vi sprida nödvändig kunskap och sätta en gemensam grund kring problembild och lösningar i branschen. Det gör det mycket enklare att arbeta vidare tillsammans för att skapa fler sunda och säkra byggprojekt, säger Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen.

Kravet på att genomgå utbildningen gäller styrelse och ledningsgrupp, vd, arbetsmiljöchef, KMA-ansvarig, arbetschef/regionchef eller motsvarande samt platschef eller motsvarande. Kriteriet gäller från den 1 januari 2024 och utbildningen ska genomföras senast sex månader efter medlemskap.

Nuvarande medlemmar omfattas inte av kravet, men uppmuntras att genomgå utbildningen med berörda anställda.

Om utbildningen

Sund konkurrens online lanserades under 2023. Innehållet är indelat i åtta olika moduler med efterföljande frågor:

•    Sund konkurrens – bakgrundsbeskrivning

•    Råd och tips innan du tecknar ett avtal

•    Aktiv uppföljning under avtalsperioden

•    Systematisk kontroll för sund konkurrens

•    Anlita utländska företag och utländsk arbetskraft

•    Personalliggare

•    Affärsetik

•    Så jobbar du för sund konkurrens i din vardag

Godkänd utbildning registreras på det personliga ID06-kortet för de som har ett sådant.

Utbildningen är idag gratis för alla aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn.

Läs mer om utbildningen här.