Bättre produktivitetsutveckling i bygg än i många andra branscher | Byggföretagen

Bättre produktivitetsutveckling i bygg än i många andra branscher

Byggsektorn har haft en produktivitetsökning på 62 procent under tidsperioden 1998 till 2021. Det visar Konjunkturrådets rapport om produktivitetsutvecklingen i näringslivet.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

– Byggsektorn pekas med viss regelbundenhet ut som en bransch med bristande produktivitet. Därför är Konjunkturrådets rapport ett viktigt inspel till den av regeringen tillsatta produktivitetskommissionen. Det är inte bristen på konkurrens som ligger bakom dagens låga bostadsbyggande, utan räntehöjningar och regelkrångel, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Byggsektorns produktivitetsökning på 62 procent är lägre än tillverkningsindustrins 65 procent. Däremot står bygg för en klart högre produktivitetsökning de senaste två decennierna än branscher som finans, fastighet och utbildning.

– Ökade inslag av standardisering, industrialiserat byggande och 3D-modellering möjliggör en ännu högre produktivitet på sikt, men rapporten bekräftar att det finns en god konkurrenssituation inom bygg, säger Johan Deremar.

Konjunkturrådet har analyserat arbetsproduktiviteten i form av förädlingsvärde per anställd med år 2000 som basår.

Källa: Konjunkturrådet

Här kan du läsa hela rapporten