Byggföretagen i möte med regeringen om arbetsplatsolyckor | Byggföretagen

Bygg­företagen i möte med regeringen om arbetsplatsolyckor

Tisdagen 13 februari träffar Byggföretagen statsminister Ulf Kristersson, arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg med anledning av den senaste tidens allvarliga arbetsplatsolyckor. – Vi kommer lyfta behovet av en säkerhetskultur på varje arbetsplats. Säkerhet är ett helhetsansvar – arbetsmarknadens parters, entreprenörens och individens, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagens vision är noll olyckor. Men för att nå visionen räcker det inte med nya branschinitiativ.

-Det behövs också lagar och regler som klämmer åt företagen med fusk som affärsidé, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen vill:

Öka kontrollen av företag

När ett nytt bostadsområde ska byggas krävs först gemensamma anordningar i form av VA, el- och teleledningar. Därefter ska marken beredas, grundarbeten utföras och stommar resas. När tak och väggar är på plats återstår mycket arbete på insidan av huset. Golv läggs, väggar och tak målas och badrum kaklas.

Byggarbetsplatser är beroende av specialistföretag. Därför är det ett feltänk att begränsa antalet underentreprenörer. Men inslagen av specialisering ställer krav på noggrann kontroll.

Byggföretagen välkomnar förslaget om ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter som regeringen lagt fram. Därtill vill Byggföretagen se digital överföring av information från myndigheter till ID06, branschen eget indentifikationssystem, för bättre kontroll över varje företag.

Öka kontrollen av personer

Att Arbetsmiljöverket getts ökade resurser till fler arbetsplatskontroller är bra. Men det är inte tillräckligt för att lättare kunna identifiera vem som befinner sig på arbetsplatsen. Även här skulle en uppluckring av sekretesslagstiftningen ha stor betydelse.

Myndigheter som Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket behöver på ett bättre sätt än i dag kunna dela information med varandra – och uppgifterna måste integreras med ID06. Bara så kan den nödvändiga kontrollen av underentreprenörer förbättras.

Öka ansvarstagandet i alla led

Den 1:a januari 2025 börjar en ny arbetsmiljölagstiftning gälla. Den kommer till viss del förtydliga ansvarskedjan mellan t ex byggherre, entreprenör och underentreprenör. Men sannolikt kommer många byggherrar att fortsätta trycka ned ansvaret i kedjan. Därför krävs ett ännu starkare engagemang och ansvarstagande från varje enskild medarbetare.

– Ytterst är det var och en av oss, på alla nivåer, som måste se till att uppsatta riktlinjer och regler följs. Vi måste bry oss om varandra, säger Catharina Elmsäter-Svärd.