Byggföretagen välkomnar tipsfunktion gällande arbetslivskriminalitet | Byggföretagen

Bygg­företagen välkomnar tipsfunktion gällande arbetslivskriminalitet  

Delegationen mot arbetslivskriminalitet har lämnat över ett nytt delbetänkande till biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Publicerad:

Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Delegationen föreslår bland annat att Arbetsmiljöverket etablerar ett förstärkt kansli för bättre myndighetssamverkan och en myndighetsgemensam tipsfunktion som vänder sig mot arbetstagare, företag och andra aktörer som vill lämna tips gällande arbetslivskriminalitet

– Byggföretagen välkomnar en myndighetsgemensam tipsfunktion. Att få ta del av kvalificerade tips är en viktig del i myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet, säger Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

I tidigare delbetänkanden har Delegationen mot arbetslivskriminalitet föreslagit att det straffrättsliga skyddet mot arbetskraftsexploatering bör ses över. Delegationen har även lyft fram att upphandlande myndigheter på ett bättre sätt än i dag behöver följa upp att krav om arbetsrättsliga villkor i upphandlingsavtalen efterlevs.

– Det är glädjande att regeringen och parterna tar krafttag i frågan om arbetslivskriminalitet. Den seriösa delen av bygg- och anläggningsbranschen ser fram emot fler och mer träffsäkra kontroller av branschen, säger Johan Flodin.

Delegationen mot arbetslivskriminalitet tillsattes 2021. I delegationen ingår bland annat Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd och Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm. Slutbetänkandet väntas i februari 2025.