Hur bygger vi staden utan klimatpåverkan? | Byggföretagen

Hur bygger vi staden utan klimatpåverkan?

Klimatarbetet blir allt viktigare för att stärka affären. På Byggföreningens dag den 7 mars får du som medlemsföretag höra mer om Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande – vad innebär den? Och hur bygger vi egentligen staden utan klimatpåverkan?

Publicerad:

Vad är Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande?

– Plattformen lanserades i september 2022 och samlar nu över 130 aktörer i bygg- och fastighetsbranschen. För ett företag som ansluter innebär det att man är med och utvecklar kunskap, skalar upp fungerande lösningar på marknaden och tar initiativ tillsammans med andra i syfte att reducera klimatpåverkan, säger Susan Runsten som leder arbetet med plattformen på Business Region Göteborg.

Vad är på gång inom plattformen just nu?

– Det blir en aktörsträff den 10 april då vi fokuserar lite extra på materialleverantörernas och de små och medelstora företagens roll i omställningen till mer återbrukat och biobaserat material. Under 2023 genomfördes två verkstäder med fokus på kravställning vid inköp och upphandling och på hur vi kan göra omställningen kostnadseffektiv och affärsmässig. Detta har resulterat i 51 åtaganden från 35 aktörer i branschen och staden som vi nu ska arbeta vidare med.

Varför är det viktigt att som byggföretag jobba med klimatfrågan?

– För att stärka sin affär, kunna lämna konkurrenskraftiga anbud och bidra till branschens och stadens mål om kraftigt minskad klimatpåverkan till 2030.

Är du nyfiken på att höra mer om plattformen och hur vi bygger staden utan klimatpåverkan? Anmäl dig till Byggföreningens dag den 7 mars i Göteborg.