”Nu tar vi nästa steg i färdplansarbetet” | Byggföretagen

”Nu tar vi nästa steg i färdplansarbetet”

Hallå där! Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, som arbetat med färdigställandet av den uppgraderade färdplanen för en klimatneutral, konkurrenskraftig samt lönsam bygg- och anläggningssektor 2045.

Publicerad:

Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

När lanseras den uppgraderade färdplanen?

Den uppgraderade färdplanen lanseras den 21 februari av Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd på ett event hos Fossilfritt Sverige. Färdplanen kommenteras av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och inbjudna företrädare från näringslivet.

Vilka intressenter står bakom färdplanen?

Färdplanen samlar i dag runt 170 företag, kommuner och organisationer. Samtliga har antagit det gemensamma målet om att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 och att uppnå nettonollutsläpp år 2045.

Med befintlig teknik går det att nå målet om 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser 2030 jämfört med 2015 års nivå. Men i ett utmanande konjunkturläge blir det ännu viktigare att orka hålla i klimatfrågorna. Nu tar vi nästa steg i färdplansarbetet!  

Hur kan medlemsföretag i Byggföretagen ansluta sig?

Byggföretagen samordnar färdplansarbetet tillsammans med Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Innovations­företagen, Installatörsföretagen och Trafikverket.

För att ansluta sig till färdplanen behöver ett beslut tas i styrelsen, eller ledningsgruppen, om nettonollutsläpp senast 2045. Sedan meddelas viljeriktningen till Byggföretagen.


Den 21 februari 13:30 överlämnar Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd färdplanen till Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, ta del av webbsändningen här.