Ny sammanställning över bostadsbyggandet i Göteborg | Byggföretagen

Ny sammanställning över bostadsbyggandet i Göteborg

Hallå där Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik på Byggföretagen i väst. Tillsammans med Göteborgs Stad och Fastighetsägarna GFR har Byggföretagen nu lanserat en sammanställning över bostadsbyggandet i Göteborg. Berätta mer!

Publicerad:

Under lanseringen deltog Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik på Byggföretagen i väst, i ett panelsamtal om bostadsbyggandets nuläge, utmaningar och möjligheter.

Vad innehåller sammanställningen?

– Den visar statistik över planerade bostäder, bostäder som har påbörjats och som färdigställts. Även markanvisningar och handläggningstider.

Varför har detta gjorts?

– Det fanns ett behov av att bli mer synkade, att staden, politiken och branschen har samma bild över hur mycket som byggs. Vi har arbetat fram ett fint samarbete med Göteborgs Stad i nätverket Byggsamverkan, där också Fastighetsägarna GFR ingår, och det var här som initiativet till sammanställningen togs. Det känns roligt att vi nu är färdiga och lanserar detta, och positivt att vi nu har en gemensam bild över bostadsbyggandet.

Hur ser läget ut just nu?

– Det är ett tufft läge för bostadsbyggandet samtidigt som Göteborg växer. Nu är det viktigare än någonsin att hålla igång byggandet för att kunna möta behoven.

Vad behövs för att hålla uppe byggandet?

Vi behöver fortsätta vår samverkan och lyssna in varandra. Med långsiktighet och förutsägbarhet samt fortsatta satsningar framåt kan vi stå rustade när det vänder. Det behövs:

  • Genomförbara detaljplaner med större flexibilitet och god framförhållning
  • Effektivare detaljplane- och bygglovsprocesser
  • Realistiska markpriser

Ta del av sammanställningen över bostadsbyggandet i Göteborg