Så ska hanteringen av explosiva varor skärpas | Byggföretagen

Så ska hanteringen av explosiva varor skärpas

Byggföretagen välkomnar ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor.

Publicerad:

Nu skärps regleringen.

– Konsekvenserna för enskilda företag blir inte oproportionerligt stora i förhållande till vikten av en god kontroll över hanteringen av sprängmedel i bygg- och anläggningsbranschen, säger Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Byggföretagen vill:

  • Att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, förtydligar vad som prövas i tillståndsprocessen. Transparensen i denna del uppfattas som dålig av branschen idag.
  • Att MSB skapar förutsättningar för ett skyndsamt uppgiftsutlämnande vid förfrågan om tillstånd.
  • Att MSB nogsamt hanterar kretsen av enskilda som har rätt att inhämta uppgifter gällande sekretessbelagda uppgifter i tillståndsregistret.

Här kan du läsa Byggföretagens remissvar