“Sekretesshindren mellan myndigheter måste luckras upp” | Byggföretagen

“Sekretesshindren mellan myndigheter måste luckras upp”

Regeringen har presenterat sin nationella strategi mot organiserad brottslighet. Byggföretagen välkomnar att myndigheternas möjligheter att utbyta information med varandra ska förbättras.

Publicerad:

Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

– Sekretesshindren mellan myndigheter måste luckras upp. Detta har byggbranschens seriösa aktörer efterfrågat länge. Nästa steg för att lättare kontrollera vem som befinner sig på arbetsplatserna är digital överföring av till exempel arbetstillstånd från myndigheter till ID06, bygg- och anläggningsbranschens eget identifikationssystem, säger Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samtidigt fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor. Ambitionen är att på ett bättre sätt än i dag säkerställa en fullgod tillsyn av sprängmedel.

– På sikt anser Byggföretagen att polisen bör ta över tillståndsgivningen från kommunerna när det kommer till explosiva varor, säger Johan Flodin.

Regeringen slår i skrivelsen fast att den organiserade brottsligheten är systemhotande och att samhällets motståndskraft måste förstärkas i grunden

­- Strategin belyser med all önskvärd tydlighet vikten av att till exempel offentliga beställare följer upp vilka företag som vinner upphandlingar och hur lagar, regler och avtal efterlevs, säger Johan Flodin.

Här kan du läsa Regeringens skrivelse