Stort intresse för nya lagen om hållbarhetsredovisning (CSRD) | Byggföretagen

Stort intresse för nya lagen om hållbarhetsredovisning (CSRD)

Byggföretagens webbinarieserie om CSRD, i två delar, har redan setts av flera hundra personer och kan nu även ses i efterhand.

Publicerad:

– Det är glädjande att se att intresset för den nya lagen om hållbarhetsredovisning (CSRD) är så stort. Många av våra medlemsföretag kommer beröras av den nya lagen, direkt eller indirekt och då är det bra att de nu förhoppningsvis har lite mer kunskap om vad som gäller framöver, berättar Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet på Byggföretagen. Som presentatörer tillika experter på området anlitades Kristin Lundmark, Marie Lindebäck och Katarina Floer från Hallå Hållbarhetsbyrå.

  • Del 1: Nya lagen om hållbarhetsredovisning (CSRD) – introduktion ger dig en introduktion till CSRD, vad lagstiftningen innebär, vilka som omfattas och hur den påverka företag i olika delar av värdekedjan. 
  • Del 2: Nya lagen om hållbarhetsredovisning (CSRD) – fördjupning ger en djupare inblick i ESRS (European Sustainability Reporting Standards) – den nya obligatoriska standarden för hållbarhetsredovisning enligt CSRD. I ESRS beskrivs vilken hållbarhetsinformation som företagen behöver lämna inom de respektive områdena (miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning) och du kommer få en kort genomgång av ämnesspecifika upplysningar med exempel på nyckeltal, mål samt strategier och policys som kommer krävas.