Upphandling och klimat i fokus på Skaraborgs Anläggardag | Byggföretagen

Upphandling och klimat i fokus på Skaraborgs Anläggardag

Skaraborg växer och det finns stora behov av att bygga mer. Samtidigt står branschen inför en grön omställning. ”Att styra mot upphandling som tar hänsyn till klimat blir allt viktigare” säger Maria Skoog på Byggföretagen i Skaraborg.

Publicerad:

En av talarna var Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet på Byggföretagen i väst.

Under tisdagen samlades bygg- och anläggningsföretag tillsammans med kommuner från hela Skaraborg för att samarbeta kring upphandling i bygg- och anläggningsbranschen.

– Det måste löna sig att göra rätt, att ta ett klimatansvar. Här blir upphandlingen ett viktigt verktyg, säger Maria Skoog, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen i Skaraborg.

Samtidigt råder tuffa tider i branschen, med ett minskat bostadsbyggande. Men andra delar av branschen går bättre och bidrar med ljusglimtar såsom anläggning och samhällsfastigheter.

– Att vi samlas här idag, entreprenörer och beställare, för att tillsammans höja vår kunskap och utbyta erfarenheter om hur vi får till en väl fungerande upphandling som styr mot minskad klimatpåverkan är viktigt. Det är tuffa tider nu, men när det vänder behöver vi stå rustade.