Utbildningar som leder till jobb - centralt för framtidens utmaningar | Byggföretagen

Utbildningar som leder till jobb – centralt för framtidens utmaningar

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning Byggföretagen, ger sina reflektioner från det uppskattade seminariet: "Vem tar ansvar för byggutbildningarna?" där planering och dimensionering av gymnasial utbildning diskuterades i och med Skolverkets nya planerings- och dimensioneringsreform, som gäller från 2025. Seminariet spelades in och kan nu ses i efterhand.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

– Planering och dimensionering av utbildningar är den enskilt viktigaste förändring i modern svensk utbildning. Att elever samt vuxna ska få en reell möjlighet att läsa utbildningar som leder till jobb är helt centralt för att klara kompetensförsörjningen, klimatomställningen och de upprustningar som behöver göras av svensk infrastruktur. 

– Det jag tar till mig efter seminariet är att det finns en stor enighet mellan parterna om vikten av att denna satsning blir verklighet, men också att vi måste ta ett grepp om både studievägledningen och attraktiviteten för att fler ska söka yrkesutbildningar. En annan reflektion är att det råder en del missuppfattningar kring vad reformen innebär, t ex att den inte skulle gälla fristående gymnasieskolor eller att elever skulle få mindre valmöjligheter. Därför kommer vi ha ett uppföljande seminarium längre fram i vår för att diskutera hur vi får fler sökande till tekniska utbildningar som bygg- och anläggningsprogrammet eller teknikprogrammet TE4. 


Se seminariet: Vem tar ansvar för byggutbildningarna?


Medverkande i seminariet: Lars Stjernkvist (S), regeringens särskilda utredare av ”Planering och dimensionering” och kanslichef för Hållbart Arbetsliv, Regeringskansliet/ Anders Håkansson, enhetschef Skolverket/ Mia Nikali, utredare LO/ Johan Olsson, policyexpert Svenskt Näringsliv/ Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen/ Jan Malmberg, ansvarig kompetensförsörjning och attraktion, Byggföretagen i Mellansverige