”Väldigt stort intresse för återbruk” | Byggföretagen

”Väldigt stort intresse för återbruk”

Anna Fredriksson är platschef på Bygghubben i Linköping. Företaget skapades genom ett gemensamt initiativ från flera stora aktörer i bygg- och fastighetsbranschen som vill öka återbruket av byggmaterial i Östergötland.

Publicerad:

Bygghubben föddes ur ett projekt med syfte att etablera en återbruksmarknad för byggvaror i Östergötland och därmed minska utsläppen och avfallsmängderna i byggbranschen. Projektet pågick under 2022–2023 och drevs av Region Östergötland i nära samarbete med det lokala näringslivet. När projektet började lida mot sitt slut tog Haga ROT i Norrköping initiativ till att starta Bygghubben och fick med sig fem andra företag som delägare.

– Det är häftigt att konkurrenter går samman och gör något bra för klimatet. Idag är det tyvärr oerhört mycket bra byggmaterial som går till spillo så det behövs professionella aktörer som kan hämta, lagra och sälja överblivet material. Vi upplever att det finns ett väldigt stort intresse för återbruk och det är många som kontaktar oss för att få veta mer, säger Anna Fredriksson, platschef på Bygghubben.

Anna Fredriksson har lång erfarenhet som projektledare för både nyproduktion och ROT-projekt på Lundbergs fastigheter. Hon har arbetat med återbruk i mindre skala och deltog i projektet som banade väg för Bygghubben.

Bygghubben öppnade i november 2023, hur har första tiden varit?

– Det har varit full fart sedan start. Vi har börjat samla in material från olika byggprojekt som drivs av våra delägare och samarbetspartners. Vi har även öppnat en webbutik där både företag och privatpersoner kan köpa begagnade byggvaror, inredning, belysning etc.

Hur är kunskapen om återbruk i byggbranschen?

– Jag tror att det varierar. Många vet vilka material och produkter som går att återbruka. Däremot krävs mer kunskap om demontering samt hur materialet ska hanteras, transporteras och lagras för att undvika skador.

Vad krävs för att öka återbruk och cirkularitet i byggbranschen?

– Det är viktigt att planera för återbruk tidigt i projekten, både vad som kan användas vid byggnation och genom lösningar som underlättar demontering och framtida återbruk. Fastighetsägare kan ställa krav på cirkularitet i sina upphandlingar, arkitekter och konsulter kan föreskriva återbrukat material och entreprenörer kan boka upp produkter i förväg till kommande projekt.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

– Jag gillar utveckling! Förmodligen är det därför som jag trivs så bra i byggbranschen där man får vara med och utveckla byggnader, kvarter och städer. Det är väldigt roligt att bygga upp något nytt, särskilt inom ett område där det finns så mycket att lära och utveckla. Vi får ett positivt bemötande när vi hämtar överblivet material ute på byggarbetsplatserna, alla tycker att vi gör något bra.

Vad har Bygghubben för planer framöver?

– Vi vill utöka antalet samarbetspartners och öka kunskapen om återbruk i hela värdekedjan.

Fakta

Anna Fredriksson, platschef Bygghubben
Född: 1976
Familj: Man och två barn
Bor: Norrköping
Utbildning: Teknikagronom
Fritid: Driver ett eget musteri
Mer info om Bygghubben