12 000 nya bostäder behövs i Skaraborg | Byggföretagen

12 000 nya bostäder behövs i Skaraborg

Ett hundratal personer samlades för Skaraborgs Byggbranschdag i Skövde. Bland deltagarna fanns byggare, beställare och politiker. Temat för dagen – vilka är lösningarna för att hålla uppe byggandet?

Publicerad:

Det behövs 12 000 nya bostäder i Skaraborg fram till 2030 för att möta de behov som flera stora investeringar skapar. Det visar en bostadsförsörjningsanalys framtagen av Skaraborgs kommunalförbund.

– Vi står inför en stor omställning. För att klara detta krävs fler bostäder, samhällsfastigheter och infrastruktur. Samtidigt råder tuffa tider i branschen. Att skapa rätt förutsättningar i tid är avgörande och detta måste vi göra tillsammans, säger Maria Skoog, bransch- och föreningsansvarig på Byggföretagen i Skaraborg.

Under dagen diskuterades vilka lösningarna är för att hålla uppe byggandet.

– Det behövs effektiva detaljplane- och bygglovsprocesser samt fortsatt planering och satsning framåt. Från idé till att bygget är klart tar tid – vi får inte stanna upp nu.

Läs mer om Byggbranschdagen i Skaraborgs Läns Allehanda.