Byggföretagen om nya inriktningen för energipolitiken | Byggföretagen

Bygg­företagen om nya inriktningen för energipolitiken

Regeringen lägger om energipolitiken för att möta ett ökande elbehov, säkra energiförsörjningen och effektivisera klimatomställningen.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

– Byggföretagen välkomnar insikten om behovet av ökad kapacitet. Prioriterat för byggsektorn är satsningar på mer fossilfri elproduktion och en utbyggnad av ladd-infrastrukturen som möjliggör fler elektrifierade arbetsmaskiner, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Byggföretagen har tidigare uppmärksammat att elnäten i storstadsregionerna är för trånga, medan regioner med överskott inte kan transportera vidare dit elen behövs, vilket lett till förekomst av elbrist i landets tillväxtregioner.

– Därför handlar det om att underlätta för den fossilfria elproduktionen, parallellt med att främja energieffektivisering, energilagring, en mer flexibel elanvändning samt en snabb utbyggnad av elnäten så att elen når fram till användarna, säger Tanja Rasmusson.

Regeringen överlämnade den energipolitiska inriktningspropositionen till riksdagen 19 mars.

Här kan du läsa mer