Byggföretagen publicerar årets första konjunkturprognos | Byggföretagen

Bygg­företagen publicerar årets första konjunkturprognos

Hallå där, Johan Deremar, nationalekonom och prognosansvarig, Byggföretagen, som lägger sista handen på kommande konjunkturprognos.

Publicerad:

Vad innehåller Byggkonjunkturen?

Byggkonjunkturen innehåller analyser och prognoser på byggmarknadens tre ben; bostäder, lokaler och anläggningar. Vidare analyseras och prognostiseras även byggarbetsmarknaden. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys – samt en analys och prognos på utvecklingen i svensk ekonomi.

Den är ett viktigt instrument för t ex Regeringskansliet och brukar få visst medialt genomslag. Förhoppningsvis kan den även vara användbar för den nytillträdda regeringen när arbetsmarknads- och näringspolitiken ska utformas. 

Vad kan vi förvänta oss av byggbranschen framöver?

Det är tuffa tider för byggbranschen. Bostadsbyggandet har tvärnitat till följd av materialkostnader och stigande räntor. Antalet varsel och konkurser befinner sig på den högsta nivån sedan 90-talskrisen. Därför är det positivt för byggbranschen att inflationen nu är på väg mot eftersträvad nivå och att Riksbanken signalerar kommande räntesänkningar.   

Vilket datum kommer Byggföretagens konjunkturrapport vara färdig?

Rapporten publiceras den 27 mars. Då hoppas vi att så många som möjligt vill läsa om läget för byggmarknaden framöver. 

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.