”Klimatanpassning måste få kosta” | Byggföretagen

”Klimatanpassning måste få kosta”

Regeringen tillsätter en ny statlig utredning för att fler klimatanpassningsåtgärder ska stärka samhällets robusthet mot ett klimat i förändring. – Regeringens utgångspunkt att fler åtgärder måste komma till är viktig, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

Publicerad:

Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

Kostnaderna för att hantera klimatrelaterade skador är stora. Endast försäkringsbranschens kostnader för att hantera skadorna från översvämningar och stormar handlar om miljardbelopp årligen. Därför ska utredaren bland annat hitta möjliga finansieringsmodeller för åtgärder som genomförs av, och gynnar, flera aktörer som försäkringsgivare, fastighetsägare, näringslivet, kommuner och regioner.

– Det en olycklig föreställning att klimatanpassning inte får kosta staten något, eller innebära nya statliga åtaganden. Klimatanpassningen kan enbart ske i ett gemensamt ansvar. Byggföretagen vill se kraftsamling från staten. Det behövs när klimatutmaningarna är stora och byggkonjunkturen svag, säger Emma Bonnevier. 

Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 30 april 2025