Kommande räntesänkningar tinar upp bostadsbyggandet | Byggföretagen

Kommande räntesänkningar tinar upp bostadsbyggandet

Kommande räntesänkningar tinar upp bostadsbyggandet som ökar marginellt under 2025. Det visar Byggföretagens nya konjunkturprognos som prognostiserar en ökning från 25 600 påbörjade bostäder 2024 till 30 000 under 2025.

Publicerad:

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

– Det är en liten ökning från en extremt låg nivå. Bostadsbyggandet befinner sig i trappan mellan källaren och första våningen. Det är långt upp till taknocken, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen ökar antalet påbörjade bostadsrätter under innevarande år. Småhus- och hyresrättsbyggandet vänder uppåt först nästa år.  

– Tvärniten i bostadsbyggandet har gjort att vi tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Det krävs fortfarande politiska reformer som att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

När det kommer till byggnationen av lokaler och anläggningar är läget ljusare än för bostäder. Byggföretagen prognostiserar att bygginvesteringarna i lokaler och anläggningar ökar med drygt fem procent, från 404 miljarder kronor 2023 till 424 miljarder 2025. Den gröna omställningen driver investeringarna i lokaler och energi, medan behovet av mer kapacitet för person- och godstrafik gynnar investeringarna i järnväg.

– När även bostadsbyggandet tar fart, så tar hela Sveriges tillväxt fart. Då kan vi skapa ännu större reformutrymme för att möta behoven kopplade till klimatanpassning och ökad beredskap, säger Catharina Elmsäter-Svärd. 

Sysselsättningen minskar 

Det låga bostadsbyggandet gör dock att sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen utvecklas negativt under prognosperioden. Antalet sysselsatta förväntas minska med 4 000 personer, från 381 600 under 2023 till 377 600 under 2025.  

– Varselsiffrorna är de högsta sedan finanskrisen. Samtidigt har samhällsbygget inte råd att tappa för många viktiga medarbetare. Branschen måste vara redo när konjunkturen vänder. Därför behövs exempelvis stöd till korttidspermitteringar, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

De totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar kommer enligt Byggföretagen minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder 2025.