Riksdagsseminarium om kompetensbristen inom ställningsbyggnad | Byggföretagen

Riksdagsseminarium om kompetensbristen inom ställningsbyggnad

Den 19 mars arrangerade Byggföretagen ett riksdagsseminarium tillsammans med riksdagsledamöterna Oliver Rosengren (M), ledamot i utbildning- och arbetsmarknadsutskottet och Sofia Amloh (S), ledamot i arbetsmarknadsutskottet för att uppmärksamma kompetensbristen inom ställningsbyggnad.

Publicerad:

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

I samband med Riksdagsseminariet presenterade Byggföretagen ett utkast av den kommande rapporten ”Vi håller ställningarna”, som släpps efter påsk. Rapporten, som lyfter fram bristen på utbildningsplatser inom yrken som ställningsbyggare, takmontör med flera, kommer även presentera förslag på lösningar. Rapportförfattare är Jonas Jegers, Almega. Medverkande på seminariet var även Albin Nilsson, vd STB Ställningsbyggarna, Mix Selder, HR-chef på Bergnäset Ställningsmontage samt Håkan Carlsson, kanslichef och Ingela Stjernberg Carlsson, administratör på Ställningsföretagen (STIB).

– Det kändes väldigt bra och viktigt att arrangera ett riksdagsseminarium tillsammans med Oliver Rosengren (M) och Sofia Amloh (S) för att uppmärksamma rapporten om hur vi kan lösa bristen på ställningsbyggare och takmontörer. Det var extra roligt med ett så brett deltagande från flera riksdagsutskott och partier samt att vi kunde delta tillsammans med representanter från flera medlemsföretag och STIB, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning Byggföretagen.

På frågan om vad de medverkande tar med sig från seminariet svarade några såhär:

– Att det finns gott om jobb inom byggbranschen, inte minst för ställningsarbetare. Att det dessutom finns mycket resurser för utbildning, men att det som framförallt saknas personer som går de här utbildningarna. Oliver Rosengren (M), ledamot Utbildning- och arbetsmarknadsutskottet

– Att det är en gigantisk kompetensbrist inom väldigt väsentliga branscher och yrken, inte minst som vi pratat om idag då det kommer till ställningsbyggare. Vi behöver bland annat ha fler yrkesutbildningar som man kan söka till. Sofia Amloh (S), ledamot i Arbetsmarknadsutskottet

– När jag började i ställningsbyggarbranschen fanns det ingen diskussion om utbildningar. Det här är ett stort steg för branschen i rätt riktning. Vi behöver höja statusen på yrket och förklara hur bra jobbet egentligen är. Det gör företagen idag. Magnus Persson (SD), ordförande i Arbetsmarknadsutskottet

– Jag tycker det här seminariet belyser viktiga frågor som vi diskuterar hos oss internt på Bergnäset. Det är jätteviktigt att ställningsbyggaryrket blir mer synligt och att det finns tydliga vägar in i yrket. Mix Selder, HR-ansvarig, Bergnäset Ställningsmontage