Samverkansturné utbildade 540 personer i Sund konkurrens | Byggföretagen

Samverkansturné utbildade 540 personer i Sund konkurrens

Under årets två första månader utbildade Byggföretagen i samverkan med Unionen, Ledarna, Installatörsföretagen och Glasbranschföreningen cirka 540 personer, på sex orter, om hur både beställare och byggföretag konkret och effektivt kan motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

Publicerad:

Johan Flodin, nationell samordnare för sund konkurrens, Byggföretagen.

Under årets två första månader utbildade Byggföretagen i samverkan med Unionen, Ledarna, Installatörsföretagen och Glasbranschföreningen cirka 540 personer, på sex orter, om hur både beställare och byggföretag konkret och effektivt kan motverka arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. Deltagarna arbetar med upphandling och projektgenomförande på byggföretag eller som offentlig alternativt privat beställare. Även en hel del anställda från olika myndigheter deltog. Under dagarna fick deltagarna bland annat ta del av platschefers och underleverantörers praktiska exempel på hur man kan få det att funka så bra som möjligt, hur arbetsplatskontroller går till samt vad fackliga representanter kan bidra med under projektets gång.

– Kunskapsdagarna blev riktigt lyckade. Jag tycker särskilt att utbytet mellan föreläsare och deltagare och deltagare sinsemellan är värt att uppmärksammas. Det var frågor, förfrågningar om kontaktuppgifter till olika deltagare och ett livligt diskuterande, säger Johan Flodin på Byggföretagen.

Kunskapsdagarna arrangerades av Byggföretagen i samverkan med Unionen, Ledarna, Installatörsföretagen och Glasbranschföreningen i samverkan. Detta med stöd från Arbetsmiljöverket och statsbidrag till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet enligt förordning 2018:1404.