Arbetet med resurs- och avfallsriktlinjer prisas | Byggföretagen

Arbetet med resurs- och avfallsriktlinjer prisas

Byggföretagens referensgrupp tilldelas priset Årets initiativtagare av Retursystem Byggpall för sitt arbete med att ta fram branschgemensamma nyckeltal.

Publicerad:

Avfallsminimering är avgörande för att nå klimatmålen.

– Det är ett fint och kul uppmärksammande av ett arbete som är stort i branschen. För att klara våra klimatmål behöver byggsektorn gå mot mer cirkulära materialflöden – och en viktig del är att kunna mäta och följa upp hur det går, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

– Det är väldigt viktigt att vi fått till ett tydliggörande i branschen gällande hur avgränsningar ska göras när man tex beräknar olika nyckeltal kopplat till avfall och återbruk och vad som ska ingå i beräkningarna. Jätteroligt att vi nu också får pris för vårt arbete, säger Lotta Zachrisson, miljöspecialist, Peab.

Priset delades ut den 25 april i anslutning till Nordbygg.

Motiveringen lyder:

Referensgruppen inom ”Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning” har tilldelats Årets initiativtagare 2023 för att ha lanserat nya nyckeltal för branschen där man tydligt har haft Retursystem Byggpall i åtanke.

Här har man inte bara fokuserat på mängden byggavfall som uppstår utan också på återbruk för att minska resursslöserier. Nyckeltalet ”Förpackningar i retursystem per ytenhet” påverkar bland annat Retursystem Byggpall och det skapar ett tydligare incitament för branschens aktörer att minska mängden byggavfall genom t ex återbruk.

Medverkande i referensgruppen:

Lotta Zachrisson, Peab

Maria Bueno Eriksson, NCC

Amalie Nordum, BRA Bygg

Carl Enqvist, Skanska 

Caroline Isaksson, tidigare JM, nu Akademiska Hus 

Elisabet Höglund, Tyréns, har på uppdrag av Byggföretagen varit sammankallande för referensgruppen

Här kan du ta del av riktlinjerna