Byggföretagen medverkar på Moderaternas Sverigemöte | Byggföretagen

Bygg­företagen medverkar på Moderaternas Sverigemöte

Publicerad:

Byggföretagen i samtal med finansminister Elisabeth Svantesson.

Byggföretagen medverkar som utställare på Moderaternas Sverigemöte den 11 till 13 april för att lyfta behovet av ökat bostadsbyggande och vikten av krisåtgärder.

– Det är tuffa tider för våra medlemsföretag. Konjunkturläget gör det angeläget att vara på plats och föra dialog med politiska beslutsfattare i regering, riksdag och kommuner, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Byggföretagen vill bland annat se kortare ledtider i planprocessen, ökad flexibilitet i detaljplanerna, slopat amorteringskrav och friare hyressättning i nyproduktion.

Här kan du läsa Byggföretagens näringspolitiska reformagenda.