Det behövs mer investeringar för att vända byggkrisen | Byggföretagen

Det behövs mer investeringar för att vända byggkrisen

Byggföretagen välkomnar att regeringens vårbudget skapar 2 000 fler utbildningsplatser inom yrkesvux. – Byggbranschen måste vara redo när konjunkturen vänder. Satsningen på fler platser inom yrkesvux är positiv, men förutsätter att medel riktas mot rätt yrkesgrupper, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Regeringens vårbudget innehåller även 1 miljard kronor till Trafikverket för att återställandet av E6:an utanför Stenungsund inte ska tränga undan andra vägförbättringsinsatser. Därtill ges Kriminalvården 1,38 miljarder kronor extra för att öka tempot i fängelseutbyggnaden.

– Det behövs ännu mer investeringar för att vända byggkrisen. Byggbranschen har en nyckelroll när det kommer till att öka Sveriges beredskap. Vi står redo att rusta samhällsviktiga anläggningar såsom fortifikationer och infrastruktur, säger Tanja Rasmusson.

När det kommer till tvärniten i bostadsbyggandet menar Byggföretagen att det krävs politiska reformer som att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion.

– Det här är åtgärder som varken driver inflation eller innebär stora kostnader för statskassan. Sverige har tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna, säger Tanja Rasmusson.

De totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar kommer enligt Byggföretagen minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder 2025.

Här kan du läsa mer om regeringens vårbudget