Nu tas nästa steg i branschutvecklingsarbetet för norra Sverige | Byggföretagen

Nu tas nästa steg i branschutvecklingsarbetet för norra Sverige

Byggföretagen och Trafikverket har nu tagit nästa steg i sitt gemensamma utvecklingsarbete för norra Sverige.

Publicerad:

Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten

– Målsättningen med arbetet är att öka branschens attraktivitet och bidra till en sund prissättning när det händer så oerhört mycket i denna del av landet, säger Erik Ranängen, bransch- och föreningsansvarig i Norrbotten, Byggföretagen.

Under de närmaste åren ska det investeras oerhört mycket kopplat till den gröna omställningen, vilket påverkar flera stora beställare och leverantörer. Trafikverket är en av Sveriges största beställarorganisationer och ansvarar för den långsiktiga planeringen av infrastruktur för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket investerar cirka fem till sex miljarder kronor per år i norra Sverige.

– Genom ett ökat och förbättrat samarbete vill vi tillsammans skapa en bättre arbetsmiljö och arbetsglädje inom branschen, säger Jesper Klefsjö, regionchef för norra regionen, Trafikverket.

Byggföretagen och Trafikverket vill att det gemensamma utvecklingsarbetet ska resultera i ökad effektivitet och lönsamhet i affärerna – samt skapa en sund prissättning som skapar största möjliga värde för medborgare och näringsliv. Utvecklingsarbetet har drivits framåt med ett stort antal entreprenörer aktiva i norra Sverige.

Konkreta exempel på utvecklingsarbete:

  • Att utveckla etableringsfasen i våra projekt. Det kommer framöver vara en del av kontraktsarbetet – och avser tid mellan kontraktstecknande och start av genomförande av produktion. Med denna utvecklade fas är vi övertygade om att vi skapar bättre förutsättningar för ett lyckat genomförande. Allt ska sedan dokumenteras i en samarbetsplan som parterna undertecknar.
  • Att under själva genomförandet, produktionen, behöver projektdeltagarna från båda parter öka förståelsen för varandras utmaningar och möjligheter. Därför kommer vi än mer att öka den fysiska närvaron på plats tillsammans – i syfte att skapa större insikt i pågående arbeten
  • Att gemensamma värderingar som ska prägla den gemensamma kulturen och vårt sätt att vara mot varandra.