Produktivitetskommissionens förslag ger en högre och jämnare byggtakt | Byggföretagen

Produktivitetskommissionens förslag ger en högre och jämnare byggtakt

Byggföretagen välkomnar Produktivitetskommissionens förslag att frigöra mer resurser till satsningar på transportinfrastruktur och regelförenklingar som möter bostadsbehovet.

Publicerad:

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

– Regelverket för byggande och bostäder är en hämsko för tillväxt och produktivitet. Det behövs en sammanhållen politik med utgångspunkt i en gemensam inriktning för hela Sverige, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Produktivitetskommissionen presenterar 113 förslag som kan göra Sverige rikare och mer effektivt. Tillväxthindren som lyfts fram är bland annat långsamma tillståndsprocesser och att det krävs en ventil i miljöbalken för att kunna ta samhällsekonomiska hänsyn i tillämpningen.

– Produktivitetskommissionen presenterar en rad förslag som skulle underlätta för en hög och jämn byggtakt i hela Sverige. Byggföretagen ställer sig helhjärtat bakom dessa. Vi vill särskilt lyfta fram behovet av snabbare tillståndsprocesser och fri hyressättning i nyproduktion av bostäder, säger Tanja Rasmusson.

Produktivitetskommissionen tillsattes av regeringen i april 2023 med uppdrag att analysera faktorer som påverkar tillväxten negativt. Arbetet leds av Hans Lindblad som är före detta chef för Riksgäldskontoret. Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2025.

Här kan du läsa mer