Slopat överskottsmål frigör 500 miljarder till investeringar i infrastruktur | Byggföretagen

Slopat överskottsmål frigör 500 miljarder till investeringar i infrastruktur

Den ekonomiska ramen för Trafikverket behöver uppgå till minst 96 miljarder kronor per år under perioden 2026 till 2037. Det framgår av Byggföretagens yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen.

Publicerad:

Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

– Kommande decennium behövs mångmiljardsatsningar för att komma till rätta med hela underhållsskulden på vägsidan och för att möjliggöra ett visst återtagande av eftersatt järnvägsunderhåll, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

I yttrandet ansluter Byggföretagen sig till Svenskt Näringslivs linje att överskottsmålet bör överges till förmån för ett balansmål med ett tydligt skuldankare.

– Infrastruktursatsningar är samhällsbyggets grundplatta. Om skuldmålet sätts till 40 procent av BNP så frigörs mer än 500 miljarder kronor över en 10-årsperiod för tillväxtinvesteringar i infrastruktur och kraftförsörjning, säger Johan Deremar.

Enligt Byggföretagen måste Trafikverket också fokusera på att höja sin genomförandeförmåga.

– Den årliga budgetprocessen med anslagstilldelning sätter ofta käppar i hjulet för långsiktiga projektplaner. Därför krävs alternativa finansieringsformer, mer effektivitet i plan- och tillståndsprocesser och att Trafikverket ges ökad möjlighet att ompröva projekt inom gällande plan 

De statliga infrastrukturinvesteringarna har legat på i genomsnitt 0,7 procent av BNP sedan början av 2000-talet fram tills idag.

– Befolkningen växer, klimatförändringar ökar förslitningen på väg och järnväg och Sverige behöver rusta inom ramen för Nato-samarbetet. Det är hög tid att investera i ett förbättrat transportsystem, säger Johan Deremar.

Byggföretagens yttrande över Trafiksverkets inriktningsunderlag