Social hållbarhet i byggbranschen – ny studie ska visa vägen | Byggföretagen

Social hållbarhet i byggbranschen – ny studie ska visa vägen

Byggföretagen genomför en förstudie om social hållbarhet i bygg- och anläggningsbranschen. Förhoppningen är att sätta ramarna för vilket ansvar en bygg- och anläggningsentreprenör kan ta inom social hållbarhet – som företag, i projekt och som samhällsbyggare.

Publicerad:

Christine Olofsson är specialist inom innovation och hållbarhet på Byggföretagen. Foto: Emelie Asplund

– Genom att förtydliga vad social hållbarhet innebär för ett bygg- och anläggningsföretag och hur bygg- och anläggningsprojekt kan bidra till ett socialt hållbart samhälle kan vi skapa både större konkurrenskraft och en mer attraktiv bransch, säger Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet på Byggföretagen.

Nya regelverk och lagstiftning lägger allt mer fokus på social hållbarhet. Även om företag arbetar på olika sätt med social hållbarhet idag saknas en övergripande målsättning och helhetsbild. Förstudien är tänkt att resultera i ett övergripande ramverk för vad social hållbarhet innebär för ett bygg- och anläggningsföretag.

– Med detta i ryggen kan företagen förhoppningsvis bli bättre på att svara upp mot kommande upphandlingskrav, men också proaktivt visa på vilket ansvar de kan ta inom social hållbarhet.

Förstudien genomförs med stöd från SBUF – Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och pågår fram till november i år. Företag som deltar i studien är Anlab, Besab, Brixly, ByggDialog, Bygg och konsult i väst, H2 Entreprenad, Kålltorps Bygg, RO-gruppen, Råberget Entreprenad, Skanska, Skeppsviken, Vestia samt Hallå Hållbarhetsbyrå.