”Våga stå upp för rutinerna” | Byggföretagen

”Våga stå upp för rutinerna”

I projektet Selma Stad har Brixly ett särskilt fokus på leverantörskontroller och transparens. Arbetssättet har lett till en väl fungerande in- och utloggning och kontroll på vilka som rör sig på arbetsplatsen.

Publicerad:

På Hisingen i Göteborg bygger Brixly bostäder och en förskola. Projektet ingår i Byggföretagens Sunda byggen där syftet är att testa verktyg för att stävja oegentligheter i branschen. Platschef Erik Jagstedt och inköpschef Jesper Hartelius berättar om arbetssätten som gjort att de lyckats.

Hur har ni arbetat?

– Vi har varit särskilt noggranna med etablering och inhägnad, likaså placeringen av personalliggare. Startmöten har varit oerhört viktigt för att förmedla rutinerna på arbetsplatsen. Vi har tillämpat föranmälan för underentreprenör två veckor före igångsättning på arbetsplatsen, och en utökad kontroll innan access till arbetsplatsen, bodar och grindar. Tillsammans med beställaren Framtiden Byggutveckling har vi jobbat med leverantörskontroll i transparens, och vi har haft löpande uppföljning genom bland annat ID06 Bolagsdeklaration.

Vilka utmaningar har ni stött på?

– Det har varit en omställning initialt. Det löpande uppföljningsarbetet har krävt extra tid. När våra rutiner inte följts på rätt sätt har vi behövt avvisa personal från arbetsplatsen, vilket stundtals har varit utmanande. Arbetssättet har samtidigt gett oss fördelar som framförhållning, förenklad planering och en klart bättre arbetsmiljö med bättre kontroll och ordning.

Vad har ni för tips till andra?

– Tänk igenom arbetsplatsen gällande inhägnad och etablering. Var restriktiva med behörighet till fordonsgrindar och framför allt – våga stå upp för rutinerna som tillämpas. Det är jobbigt i början men det kommer bära frukt.

Tips!

  • Tänk igenom arbetsplatsen gällande inhägnad och etablering, men även placering av personalliggare
  • Var restriktiva med behörighet till fordonsgrindar
  • Se till att förmedla rutinerna på arbetsplatsen till alla som rör sig där
  • Våga stå upp för rutinerna