Fler än 5 000 anmälda byggstölder under 2023 | Byggföretagen

Fler än 5 000 anmälda byggstölder under 2023

Antalet stölder från byggarbetsplatser ökar enligt ny statistik från Brottsförebyggande Rådet, Brå. Under 2023 anmäldes 5 253 inbrottsstölder från byggarbetsplatser. - Det är en ökning med över 500 stölder jämfört med 2022. Åtgärderna som gjorts för att komma till rätta med stöldligor har inte givit tillräckliga resultat, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Publicerad:

Antalet inbrottsstölder från byggarbetsplatser har ökat efter pandemin.

Stölder av bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar ökade under slutet av 2010-talet. Under 2020 kulminerade utvecklingen med 5 835 anmälda stöder, för att sedan minska till 4 514 under 2021. Åren efter pandemin har antalet inbrottsstölder på byggarbetsplatser återigen ökat.

– Byggstölderna påverkar hela kedjan. Många av våra medlemsföretag tvingas kalkylera med stölder i samband med att man lägger anbud. I förlängningen betalas stöldernas kostnader av såväl beställare som kunder, säger Tanja Rasmusson.

Tullen har sedan den 1 juli 2021 rätt att stoppa misstänkt stöldgods som är på väg att föras ut ur landet. Den nya lagen har dock kritiserats för att vara tandlös eftersom Tullverkets grunduppdrag är att fokusera på inkommande gods.

– Vi kan inte acceptera att företagare i Sverige får sin verksamhet begränsad av stöldligor som utnyttjar EU:s fria rörlighet. Vi behöver alla ställa oss frågan vad den återkommande brottsligheten gör med tilliten till rättsstaten, säger Tanja Rasmusson.

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att möjliggöra en effektivare bekämpning av utförsel av stöldgods. Den som har för avsikt att föra ut stulet gods ur landet föreslås kunna dömas för brottet utförselhäleri. Tulltjänstemän ska även ges ökade befogenheter att kroppsvisitera och undersöka fordon i gränsnära områden. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Dokument

PM – Byggstölder 2024 – Region för region