Nattarbete, arbete i bergrum och skiftarbete – så ser reglerna ut | Byggföretagen

Nattarbete, arbete i bergrum och skiftarbete – så ser reglerna ut

I kollektivavtalet finns särskilda regler kring arbetstider som är viktiga att känna till. Martin Ulfving, arbetsrättsjurist och samordningsansvarig Väg- och Banavtalet, förklarar.

Publicerad:

Martin Ulfving, samordningsansvarig Väg- och banavtalet, Byggföretagen.

Hur förläggs arbetstid enligt Väg- och Banavtalet och hur skiljer sig reglerna från Byggavtalet?

– Enligt huvudregeln är den ordinarie arbetstiden 40 tim per helgfri vecka och den ska förläggas med åtta timmar per dag måndag till fredag med början tidigast kl. 06.00 och slut senast kl. 17.30. Men arbetsgivaren och lokal facklig organisation komma överens om att förlägga arbetstiden på annat sätt. En skillnad mellan kollektivavtalen när det gäller förläggning av arbetstid är partsställningen, dvs. vem arbetsgivaren kan träffa överenskommelse med.

Vilka arbetstidsförläggningar är vanligt förekommande på Väg- och Banavtalet?

– Vanligast är inarbetning av fredagen, antingen helt eller delvis. Men behoven och förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika verksamheter, vilket innebär att arbetstidsförläggningarna ser olika ut. När det gäller arbete på spår finns det ofta begränsningar gällande tillträde, varför nattarbete är vanligt förekommande. Vid bergarbete är det vanligt med olika typer av koncentrerad arbetstidsförläggning som följs av längre sammanhängande ledighet, t.ex. 7/7 eller s.k. Stockholmsskift.


Vill du lära dig mer? Missa inte Arbetsgivarforum den 16 maj när vi går igenom reglerna kring arbetstidsförläggning, nattarbete, dygns- och veckovila, arbete i bergrum och skiftarbete.  Läs mer och anmäl dig här.