Regelbördan vid implementeringen av klimatmål ska minska | Byggföretagen

Regelbördan vid implementeringen av klimatmål ska minska

Regeringen inträttar ett implementeringsråd som ska lyfta företagsperspektivet tidigt i EU-processen och verka för att EU-lagstiftning inte ska genomföras över miniminivå i Sverige.

Publicerad:

Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert på Byggföretagen.

– Byggföretagen välkomnar det nya implementeringsrådet. Den gröna omställningen och EU:s klimatmål genererar en stor mängd åtgärder som implementeras i svensk lagstiftning. Vi har flera gånger upplevt att förslagen inte varit tillräckligt balanserade, skapat målkonflikter eller rentav försvårat omställningen, exempelvis i det aktuella förslaget om markhälsa och resiliens, säger Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert, Byggföretagen.

Syftet är med implementeringsrådet är att minska företagens regelbörda och kostnader som uppstår till följd av kommande, nya och ändrade EU-rättsakter.

– Bygg- och anläggningssektorn har lagt mycket tid på det praktiska genomförandet av taxonomin och det finns fortfarande frågor om det succesiva införandet av CSRD. Företagens perspektiv och möjlighet att genomföra alla förslag i praktiken behöver komma fram tydligare i processen. Därför är vi hoppfulla inför att regeringen nu tillsätter ett formaliserat råd för detta, säger Emma Bonnevier.

Här kan du läsa mer om implementeringsrådet