Så rustar du dina medarbetare för att klara den gröna omställningen | Byggföretagen

Så rustar du dina medarbetare för att klara den gröna omställningen

Bygg- och anläggningssektorn behöver ställa om, samtidigt som Sveriges behov att växa och bygga nytt är stora. Vad ställer det för krav på medarbetare och vilka kompetenser behövs? Detta vill vi diskutera med dig under en förmiddag i Byggarnas Hus i Göteborg den 4 juni.

Publicerad:

– För att klara den gröna omställningen behöver vi rusta både våra framtida medarbetare med klimatkompetens under deras utbildning, men även våra befintliga medarbetare behöver kunskap för att kunna driva på klimatomställningen, säger Christine Olofsson, specialist inom innovation och hållbarhet på Byggföretagen i väst.

Vad händer under denna förmiddag?

– Fokus ligger på att gemensamt diskutera vad det är för kunskap som behövs, framför allt i produktion. Sedan får vi lyssna till goda exempel från både företag och skola om hur de gjort för att höja kunskapen om klimatomställningen.

Vem kan delta, och varför ska man delta?

– Ska branschen kunna hantera klimatomställningen så behövs rätt kompetens. Vi hoppas genom att bjuda in både personer som arbetar med kompetensförsörjning och klimat från våra medlemsföretag få en mix av perspektiv som vi behöver för att ta oss an denna fråga, och bli mer konkreta i vad som behöver göras. Sitter man och funderar på just dessa frågor i sitt företag så bör man medverka. På sikt handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare och konkurrenskraftig i klimatfrågan.

Anmäl dig till Klimatkompetens i bygg- och anläggningssektorn 4 juni