Sök investeringsstöd för klimatomställning | Byggföretagen

Sök investeringsstöd för klimatomställning

Nu kan bygg- och anläggningsföretag söka Klimatklivet, en statlig finansiering för investeringar som sänker koldioxidutsläpp och stöttar företags klimatomställning.

Publicerad:

Totalt finns cirka 11 miljarder avsatta för Klimatklivet mellan 2024-2026. Klimatpremien, som är ett statligt investeringsstöd för fordon och arbetsmaskiner, syftar till att driva på övergången till fossilfria fordon och arbetsmaskiner. Stödet kan sökas mellan 3-11 juni och 1-8 november.

Klimatklivet, som administreras av Naturvårdsverket och Länsstyrelserna, kan exempelvis stötta vid investering i nya maskiner som behövs för att tillverka produkter i andra material, vid övergå från olja till andra bränslen, investering i en silo, ett skärbord eller annan konkret investering som behövs för att minska koldioxidutsläppen i produktion.

Därtill finns Klimatpremien för fordon och arbetsmaskiner (energimyndigheten.se)