Statlig utredning besökte bygg- och anläggningsprogram i Göteborg | Byggföretagen

Statlig utredning besökte bygg- och anläggningsprogram i Göteborg

Nyligen besökte utredare från Regeringskansliet bygg- och anläggningsprogrammet på Bräckegymnasiet i Göteborg. Ann-Sofie Lind, företagsrådgivare kompetensförsörjning på Byggföretagen i väst, berättar om syftet med besöket och den statliga utredning som görs om fler vägar till arbetslivet.

Publicerad:

Berätta om bakgrunden till besöket på Bräcke!

– Det pågår en statlig utredning tillsatt av regeringen som heter ”Fler vägar till arbetslivet”. Den ska ge förslag på hur vi tryggar kompetensförsörjningen. Till exempel behövs fler vägar som tar hänsyn till behoven på arbetsmarknaden, elevers olika förutsättningar samt att många elever inte är redo att göra framtida yrkesval redan i nian. Som ett led i detta ville de statliga utredarna besöka ett bygg- och anläggningsprogram, och det blev Bräckegymnasiet i Göteborg.

Vad stod på agendan under besöket?

– Vi fick möjlighet att delta på terminens programråd tillsammans med lokala representanter från branschen. Vi fick en rundvandring i de olika verkstäderna och tillfälle att samtala och ställa frågor till rektorer, yrkeslärare och elever. Förutom skolans gymnasie- och vuxenutbildning pratade vi om validering, Yrkes-SM, praktikplatser och söktryck. Merparten av samtalen handlade om just rekrytering och attraktion till bygg- och anläggningsutbildningar – hur kan skola och näringsliv tillsammans arbeta med detta?