”Alla ska känna sig välkomna” | Byggföretagen

”Alla ska känna sig välkomna”

A-staffing är rekrytering- och bemanningsföretaget som brinner för inkludering och att alla ska känna sig välkomna i byggbranschen. Jenny Gundersen, vd, berättar om företagets värderingar och arbetet inom social hållbarhet.

Publicerad:

Jenny Gundersen är vd på A-staffing.

Hur arbetar ni med frågor som mångfald och inkludering?

– ​Eftersom vi jobbar med bemanning och rekrytering lär vi känna många olika människor. Här har vi en möjlighet att påverka. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och inkluderande oavsett vem man är. Vi har ett brett nätverk och kan lägga tid på matchning och att lära känna våra medarbetare, vilket gör att vi kan ge rätt förutsättningar. Vi samarbetar också med olika aktörer för att parallellt med vårt ordinarie arbete försöka främja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi har ett uttalat mål om att jobba med social hållbarhet, att ge tillbaka till samhället genom att medverka i olika aktiviteter för att bredda mångfalden i branschen. Exempelvis delta i mässor, sponsringssamarbeten och andra projekt som bidrar till att minska utanförskap och öka den sociala hållbarheten.

Varför är det viktigt för er?

– ​För oss är det viktigt att tänka på att alla har ett bagage med sig, att alla är olika. Det handlar också om att branschen har en brist på medarbetare. Vi behöver attrahera och rekrytera från hela befolkningen, inte bara delar av den. Det är också viktigt att vi vårdar individerna som attraheras till branschen att också stanna. Vi har över 200 yrkesarbetare med blandade bakgrunder i form av personligheter, kompetenser, kön, religioner och språk. Mångfalden gör oss starka och gör att vi kan sätta samman team med olika bakgrund och kompetens för att skapa en bra arbetsmiljö och god kvalité.

Hur ska man tänka om man som företagare vill arbeta mer med dessa frågor – har du några tips?

– Gör små insatser hela tiden, hellre än någon större för sällan. Att ge någon chansen kan vara en mindre uppoffring för bolaget, men kan göra en enorm skillnad för individen, individens familj och dennes roll i samhället och byggbranschen. Lyft fram individens styrkor och bygg vidare därifrån, och inkludera kollegor och arbetsledning så att förväntningarna och förutsättningarna blir rätt hela vägen.