Att tänka på vid lönehantering | Byggföretagen

Att tänka på vid lönehantering

I kollektivavtalet finns särskilda regler kring lön som är viktiga att känna till. Martin Ulfving, arbetsrättsjurist och samordningsansvarig Väg- och Banavtalet, förklarar.

Publicerad:

Är lönereglerna på Väg- och Banavtalet tvingande?

– Nej, kap. 3 som reglerar lön är ej tvingande. Det innebär att lokala parter kan träffa överenskommelse om andra löneupplägg och andra nivåer än de som framgår av avtalet. Relativt vanligt förekommande är överenskommelser om lönetrappor. Det är också möjligt att träffa lokal överenskommelse om individuell och differentierad lönesättning.

Månadslön är huvudlöneformen, vad innebär det?

– Sedan ett antal år tillbaka är månadslön huvudlöneform på avtalsområdet, vilket innebär att huvudregeln är att medarbetare ska avlönas med månadslön. Det är dock möjligt att träffa lokal överenskommelse om annat, t.ex. timlön eller prestationslön.


Vill du lära dig mer? Missa inte Arbetsgivarforum 20 juni när vi går igenom vad som gäller vid lönehantering i Väg- och Banavtalet.